Prevent, don’t promote – ett narkotikafritt samhälle

Sven-Olov Carlsson kommer till oss och berättar om ett projekt som SLAN driver i samarbete med NBV för att öka kunskaperna och engagemanget i narkotikafrågan.

Information om Prevent, don’t promote – ett narkotikafritt samhälle

Datum: 2018-02-27
Av: Roland Karlsson, 2018-01-24

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00