Styrelsen verksamhetsåret 2017

Maria Skans Studieledare
Eva Åhlström Ledamot
Roland Karlsson Sekreterare
Bo Högstedt Kassör
 Susanne Malmberg Ledamot
Birgitta Olli Vice ordförande

Vill du ha kontakt med oss , klicka på kontaktfliken så hittar du alla uppgifter.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00