Resuméer hösten 2006

7 september Besök på Millesgården

En mörk kulen kväll när regnet hängde i luften så var vi en liten men naggande god skara som besökte Millesgården. Vi var nästan ensamma där. Det var inte dumt alls att det var så folktomt – fritt fram och gott om utrymme.

Först kikade vi på en utställning av en norska från New York (Ida Lorentzen) som målat vita rum med vita stolar – om och om igen. Skickligt – men lite enahanda. Gav ett tryckande intryck av någon som inte är riktigt frisk eller kanske har en stark fix idé.

Sedan så knallade vi runt och kollade på alla severdheterna. Konstnärshemmet med ateljen är ju maffig. Vi avslutade med en fika. På det hela taget en lyckad kväll.

19 september Fyra år med ny regering – vad händer med alkoholpolitiken?

När vi satte rubriken visste vi inte hur valet skulle gå och inte om någon kunde göra en analys i rubrikens anda. Mötet ägde ju rum den 19 september, två dagar efter valet.

Vi bjöd in Åsa Hagman, förbundsstyrelseledamot och sakkunnig hos Bosse Ringholm i Statsrådsberedningen. Regeringsskiftet innebar alltså att Åsa lämnar sitt arbete den 5 oktober. Åsa berättade hur arbetet i regeringskansliet går till och hur ministrarna och övriga reagerar på insändare, brev och andra opinionsyttringar. Vi pratade också om ett antal viktiga frågor inom alkohol- och narkotikapolitiken och spekulerade i vad maktskiftet kan innebära för dessa frågor. De frågor som berördes var; sänkt alkoholskatt, sänkta införselkvoter, utförsäljning av Vin & Sprit samt sprutbytesprogrammet i Stockholm.

Det blev intressanta samtal och åsiktsbrytningar mot det vi redan visste om de olika partiernas politik i dessa frågor. Ofelbart kom också spekulationer om vem som skulle bli socialminister upp.

En spännande kväll blev det och vi som var där kände oss upplyfta när vi gick hem.

10 oktober Entreprenörerna som byggde Sverige

Skriftställaren, fd chefredaktören för Dagens Nyheter och vår egen medlem Anders Johnson lät oss ta del av en mycket spännande och underhållande resa i entreprenörernas Sverige. En person behöver inte nödvändigtvis uppfinna en ny pryl för att bli kallad entreprenör. Det kan också handla om att ha en idé, vara förutseende och jobba efter en viss strategi för att nå ett visst mål. Anders gav ett lysande exempel på detta i Stikkan Andersson, som nog av de flesta skulle kunna anses vara det svenska musikundrets skapare. Ett annat exempel är barnmorskan Signe Jansson i Ystad vars arbetssätt helt revolutionerade förlossningsvården i Sverige, genom att lyssna på och involvera de blivande föräldrarna i barnafödandet.

Vidare serverades vi en rad anekdoter blandade med mer kalla fakta. Vem visste t ex innan detta föredrag bakgrunden till hur de nu så vanliga post-it-lapparna togs fram och lanserades?!?

En mycket lärorik och underhållande kväll!

31 oktober Helnykterhet som idé – håller den?

Under ovanstående tema så diskuterade föreningen med inbjudna gäster, MHFs VD Tom Bjerver och IOGT-NTO:s representant Stefan Degerlund, huruvida helnykterhet är en idé som håller. Det som triggat frågeställningen var att MHF har haft ett studicirkelarbete för att utreda sina medlemmars syn på de ”stödjande” medlemmarna (kallade supportrar) som inte behöver vara helnyktra och inte heller har några demokratiska befogenheter i MHF – och att detta arbete har lett till en positiv inställning till att supportrarna skall införlivas i rörelsen.

Slutsatsen i MHFs arbete (tolkade vi) var att helnykterhet inte håller som idé i MHF. Så – vi ville känna MHF lite på pulsen för att se hur det ligger till – och kanske få oss själva en tankeställare.

Tom Bjerver inledde med att beskriva MHFs situation, vilka beslut de tagit och varför det tagit besluten. För att göra en lång historia kort så var supportrarna en ökande skara och de helnyktra en minskande. Supportrarna var (generellt sett) yngre, mer välutbildade, centrerade till storstadsregioner och inte intresserade av föreningsliv.

Mot bakgrund att MHFs huvudmål är en helnykter trafik, och inte en helnykter livsstil, och att de egna helnyktra medlemmarna stödjer detta så har beslutet tagits att supportergruppen (utan att få demokratiska rättigheter) skall likställas med de helnyktra medlemmarna. Hur detta i praktiken skulle göras utformades just nu. Man kan dock fråga sig om supportrarna nöjer sig med detta i längden.

Från att ha varit en ganska så kontroversiell fråga (innan mötet) så verkade det som om en förståelse för MHFs hållning uppstod i församlingen. Det är inte en lätt balansgång MHF går. Vi får se vart detta leder.

Stefan Degerlund (som bl.a. handlägger IOGT-NTO:s värvning) framförde IOGT-NTO:s värvarstrategi och resultat. Mötet var enigt om att nykterhet som idé i IOGT-NTO är mycket gångbart. Det går att värva medlemmar som avger nykterhetslöfte.

7 november Så ska det låta

Bosse hade letat fram en fem år gammal Så ska det låta-tävling, som de närvarande fick pröva på att lösa i en ädel kamp mellan två entusiastiska lag. Det bjöds både textstrofer och bildfrågor i en munter blandning och deltagarna deltog med både gott humör och humor. En kul kväll blev det där vi under trivsamma former fick återuppliva gamla schlagerfavoriter och en del annat.

16 november PUMPEN

Så var det dax! Den årliga tävlingen som vi bara skulle vinna i år oxå! Denna gång var allt planerat in i minsta detalj. Vi hade strategin klar. Vi hade en taktik som var duglig. Vi hade bjudits på super gott käk av familjen Karlsson. Allt var helt enkelt på topp. Denna timma mellan 20 och 21 går osedvanligt fort för att vara en timma just den 3:e torsdagen i november. Men trots stress och jäkt infinner sig en lugn med en 7-8 minuter kvar. Dessvärre kan inte Ulf sjunga vals prim a vista efter enbart ackordanalys varför föreningen där tappar en värdefull poäng. Roland läser rätt men pga en fnurrig fråga blir svaret fel. Sigurd skriker sig hes pga en fråga inte går att besvara. Men det stannar där som det verkar. Vi har just nu 64 poäng och är delat etta. Vi har i så fall nått ett mål vi har arbetat på under flera år. Fattar ni???!! Först när dom tar bort första priset i tävlingen ligger vi längst fram. Men so what! Etta är etta. We are all the winners! Glöm inte det.

21 november Uppföljning av PUMPEN

Vi ägnade hela kvällen åt uppföljning av torsdagens tävling. Vi analyserade så det stod härliga till. Bara 3 fel. Sug på den.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00