Resuméer hösten 2007

Mehmet Kaplan i Riksdagen 4 december 2007

Mehmet mötte i det gamla rökrummet med utsikt över Riddarfjärden. Nuvarande Riksdagshuset uppfördes 1905 för att användas som Riksbankshus. Därefter gjorde Mehmet en expose över utvecklingen av antalet nyktra i riksdagen. Just nu är det 14 st varav 3 av dessa finns i miljöpartiet. Det är tre personer från IOGT-NTO rörelsen.

Miljöpartiet driver frågan om införselkvoternas förminskande. Man ser gärna att frågan får en rättslig prövning där införsekvoten ställs mot folkhälsan.

Skattesänkningsfrågan tycks just nu inte vara på tapeten. Moderaterna som vill sänka alla andra skatter har inte utrymme att även sänka alkoholskatten så den får vara ifred just nu.

Därefter visade Mehmet oss runt i huset. Det var debatt i plenisalen så dit fick vi inte tillträde men vi fick en god inblick i de rumliga tillhållen för våra riksdagsledamöter.

Mehemt upplyste oss om att Miljöpartíet har en egen regel om att man får sittta högst 3 perioder. Sedan måste man lämna plats för någon ny. Den regeln är man ensam om att upprätthålla, än så länge.

Tiden går fort när man har trevligt. Vi tackade Mehemet för hans gästfrihet och önskade honom all lycka i det fortsatta arbetet.

Astrid Lindgren 100 år 27 november 2007

Lisbeth hade bäddat upp med en massa frågor om Astrid Lindgren. Vi fick slita ordentligt.

Hur många språk har hennes böcker översatts till?

Hur många språk har pippi böckerna översatts till?

Vilken av hennes böcker är populärast i Ryssland?

Viken film spelades in på Väddö 1960-1961?

vilket instrument förekommer såväl i PIPPI som Rasmus på Luffren?

mm?:

Rätt svar: 95, 64, Karlsson på taket, Alla vi barn i Bullerbyn, munspel. mm

Det var kul, lärorikt och vi var rätt duktiga.

Föreningsmöte 20 november 2007

Ett traditionellt möte med planering av vårens verksamhet. Programmet distribueras i mitten av december.

Punpen den 15 november 2007

Nu var det dax igen. Ännu en gång samlade till att vinna Pumpen för första gången. Som vanligt var familjen Karlsson värd. Som vanligt började vi med att dinera och tala taktik. Rålle har blivit riktigt bra på att ratta sina trupper. Allt från praktiska frågor till teoretiska frågor löser han innan en fluga hinner blinka.

Nu var kl 20.00. Susanne sprättade kuvertet med frågorna. En timma senare hade vi svarat på alla frågor.

Resultatet som vi fick tillbaka var 69 poäng av 72 möjliga. Ok det var bra. Men ännu en kombatant, Mölndal, hade nått samma poäng. Vi fick delad ledning denna gång.

Ett delmål är nått. Analysen visar att vi borde kunnat skrapa ihop 2 poäng till. Nästa år skall vi vara ensamma i toppen. Därefter skall vi vara första lag att ta full pott. Fortsättning följer.

Grunsats II 6 november 2007

Vi tittade på en video som producerats av IOGT-NTO för några år sedan och som beskrev det arbete som IOG´T-NTO bedriver främst inom det sociala arbetet och individutveckling.

Vi diskuterade vad vi kunde lära för egen del. Vi bedömde att filmen inte var riktigt representativ för det arbete vi bedriver i Stockholm. Vi har varken den sociala kontakten med folket i Stockholm eller de förutsättningar som föreningar kan ha på mindre orter.

Musiklek med Bosse 30 oktober 2007

Så var det dax. Musiklek a la Bosse är inte att leka med för oss tävlingshästar. Det är en lek på allvar, om man säger. Bosse hade ställt samman en frågelista med nästan 50 musikfrågor och hade vävt in frågorna i en trevlig liten berättelse. Oj vad det svettades på Klara Södra denna afton. Det slutatde med att ingen vann, det är ju trots allt en lek! Efterspelet blev ett ystert gnolande på allehanda visor och schlagers från flydda tider som vi som vanligt inte kom ihåg att vi mindes. Bra jobbat Bosse!

Antikrundan 23 oktober 2007

Denna dag hade föreningen besök av Lata Pigan ifrån Enköping. Lata Pigan är en butik i Enköping som säljer gamla saker. Innehavaren Margareta Öberg är inte direkt någon lat en utan en person som har lärt sig att personer som inte förstår vardet av ett föremål anser att det är värdelöst och gör sig helt enkelt av med föremålet ifråga. Lata Pigan har lärt sig att kolla efter ”sina specialiteter” och finner ofta vad hon letar efter.

Tricket är att lära sig att leta. Det bästa är att få hjälp av någon som redan vet. Lär dig att känna igen kvalitet på de föremål du är intresserad av.

Värdet på föremålen varierar säger Margareta. Vissa stunder är det inne, andra stunder kan föremålen vara iskalla. Margaretas enkla råd är att sälj när det är dyrt och köp när det är billigt. Fäst dig inte för mycket vid sakerna. Det är svårt att inte fästa sig i början men efter ett tag går det mycket lättare.

Margareta visade upp några saker som hon specialiserat sig på. Scarfs t.ex. I loppis försäljning kan man finna sidenscarfs för en 10:a. Vet man vad man köper kan man lätt tjäna en tusenlapp på någon minut.

För att sätta oss på spåtret såldes en bok – sakletarboken. Det var Gunilla Gunnarsson, NBV-konsulent i Enköping som sålde boken vilken Gunilla och Margareta skrivit tillsammans.

Vi tackar båda för ännu en givande kväll i föreningen.

IOGT-NTO:s Internationella arbete 9 oktober 2007

Vi hade den stora glädjen att ha besök av Maj-Lis Lööw, ordförande i stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut (III).

Maj-Lis påminde om regeringens intentioner med stöd till andra länder via svenska enskilda organisationer. 1) Främja utveckling av det civila samhället 2) Skapa förståelse här hemma för utvecklingsländernas situation samt öka biståndsviljan.

Alkoholkapitalet drivet frihandelsfrågorna beträffande alkoholhandteringen för att öka sin försäljning. Det får till följd att länder som har haft låg konsumtion av alkohol nu överöses med alkohol. I Europa där konsumtionen är som högst står nya markander ej att finna.

Maj-Lis gav en exposé över de platser där IOGT-NTO via III är verksamt idag. Det är dels det land som länge varit en bas för våra internationella insatser, Sri Lanka. Det är ett arbete som görs ihop med det norska Forut. I mer än 30 år har IOGT-NTO arbetat här. I samband med Tsunamin, där Sri Lanka var illa drabbat, fick III möjlighet att visa hur val organiserat arbete rörelsen bedriver i landet. SIDA gav ett stort stöd diretkt via IOGT-NTO. Nu är arbetet hotat på två sätt. Dels är de inbördesliknande förhållandena en försvårande omständighet för arbete och dels är SIDA:s nya insriktning på i första hand ren fattigdomsbekämpning ett steg bort från Sri Lanka. Men som Maj-Lis sade så är det minst lika svårt att göra en exit från ett land som att etablera sig i landet. Vi har ändå bidragit till att landet idag står i begynnelsn av att ha en egen alkoholpolitik.

I Sydostasien har IOGT-NTO varit engagerat sedan rörelsen körde de första orkidékampanjerna. Arbetet idag går ut på att bygga en nykterhetesrörelse samt att stärkra det civila samhället. Vi är verksamma i Vietnam, Laos, Kambodja och Thailand. I Vietnam driver rörelsen en Folkhögskola. I Chang Mai i Thailand driver vi yrkesutbildning och utbildar runt drogprevention.

I Tanzania är vi kända under namnet SOBER Tanzania. Sober Cup är en stor fotbollsturnering. Även NSF driver arbete i tillsammans med scoutrörelsen nere i Tanzania.

En intressant kväll som avslutades med lite diskussion runt den just avlämnade rapporten från Riksrevisionen.

IOGT-NTO:s grundsatser. 2 oktober 2007

Gundsatser och program var ämnet för dagen. Vi var några debattsugna ideologer som möttes runt detta tema. Varför har vi grundsatser? Har du läst dem? Kommer du ihåg dem? Ja säkert grundsats nr 6, den om att tränga tillbaka bruket av alkohol och narkotika men dom andra? Vad är det dom ger uttryck för? Vilka av Benen i våran Mål och Verksamhetsinriktning tar sikte på att-satserna 1-5? Om en Sverigedemokrat vill jobba med IOGT-NTO för att göra Sverige nyktrare skall vi säga ja? Om en elev på Tollare vill dricka under helgen är det ok? Ja troligen! Om samma elev vill stödja en Nazistisk demonstration på helgen får han gå kvar på Tollare då? Nej troligen inte!

Skulle det inte räcka med att säga att vi arbetar med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund? Detta kompletterat med krav på personlig helnykterhet för att få medlemskap. Har grundsatserna helt enkelt spelat ut sin roll?

Vi enades om att en av våra viktiga uppgifter är att tillhandahålla alkoholfria miljöer. Eller borde vi åter börja tala om att bygga ett bättre samhälle?

Vi har ett möte till i höst för att dikutera Grundsatserna och Programmet. Kom och lägg dina synpunkter då!

Birgitta Rydberg, Sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, 25 september

Rubriken på dagens ämne var Sprutbyte men som den politiska ämbetsman hon är kunde Birgitta ge en bred beskrivning inte bara av sprutbytesfrågan utan om hela missbrukskomplexet. Som vi vet sedan tidigare är Birgitta Rydberg stark motståndare till sprutbyte, eftersom det inte finns några vetenskapliga belägg för att programmet har verkan.

Däremot beskrev Birgitta en utveckling som allt mer går mot en verklighet där sprutbyte i Stockholms läns landsting kommer att bli en verklighet. (s) och (v), i landstinget, har motionerat, (s) om utredning och (v) om införande. I Stockholm Stad har en enskild (fp) ledamot motionerat vilket fått till effekt att nämnden som sin uppfattning uttalat att frågan borde utredas. En intressant aspekt som framkom var att vid konstaterandet av HIV-smitta i samband med injektionsmissbruk förutsätts smittan komma ifrån orena sprutor. Eventuell sexuell smittväg utreds inte.

Kolonikulturen i Tanto 2007-09-11

På detta intressanta tema hade några ur föreningen mötts denna dag. Det var koloniägarna själva, familjen Karlsson som var våra ciceroner.

Vi samlades i hörnet av Koloniföreningen Tanto Norra, vid minigolfbanan där den antroposofinspirerade kolonilotten ligger till allmänt beskådande.

Lena ledde vandringen. Vi startade upp genom Tanto Södra. På vägen fick vi höra hur allt med koloniföreningar kom till Sverige. Det var efter dansk förebild som den första föreningen startades i Malmö 1903. Dock dröjde det till 1917 innan den första av Tanto:s föreningar, den södra bildades. Den följdes av den norra två år senare.

Från börja var det huvudsakligen potatis som odlades på lotterna. Det följdes av odling av grönsaker och kryddväxter. Det är först på senare tid som lotterna har utvecklats till praktfulla blomsterträdgårdar.

Södra Tanto består av drygt 100 lotter och Norra av knappt 90.

Båda föreningarna har hembud i sina stadgar, vilket innebär att föreningen förmedlar överlåtelsen av byggnaden på tomten. Tomten arrenderas. Föreningen hyr marken av Stockholms stad. Kontraktstiden är 25 år. Ursprungligen var kontraktstiden kortare, bara 5 år.

I samband med överlåtelse gör en kommitté ur styrelsen en värdering av byggnaden och fastställer därmed överlåtelsepriset. Lotten överlåts sedan till den person som avancerat fram längst i det inte helt lättförståeliga kösystemet.

Vid vår vandring genom Tanto fick vi se många praktfulla lotter. Bl.a. författaren Lena Israelssons trädgård. Lena skriver böcker om sin odlingskonst. Hon brukar komma ut med en ny bok vartannat år. En lott helt fylld av växter, varje centimeter av marken var utnyttjad.

Även designer Ulf Gråbergs trädgård fick vi beskåda. Att det var en designer stod inte att ta miste på. Hela hans trädgård var barock inspirerad och genomarbetad i minsta detalj. Ulf hade även designat den lilla Linné trädgård som föreningen öppnat under året. Totalt finns det 7 liknande på Söder.

Efter ett gediget värv stod familjen Karlsson även för förplägnaden i föreningens samlingslokal, där vi med mycket gott tilltugg kunde summera våra intryck. Som vanligt när familjen Karlsson är involverad en arrangemang av högsta klass. Vi framför vårt stora TACK för ett förnämligt arrangemang.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00