Resuméer våren 2008

Årsmöte 12 februari

Så var det dax igen – föreningens högsta beslutande organ – årsmötet – gick av stapeln.

Systrarna i föreningen var i år ansvariga för förplägnaden. Något de klarat med den äran. Trevligt småplock och god kaka till kaffet.

Torsten Friberg var vår ärade gäst. Han berättade lite om hur han har det nu när han pensionerats. Han har jobbat i rörelsen 26 år, 11 månader och 9 dagar. Som de flesta vet så är Torsten en mycket aktiv man som har både ett och två finger med i de flesta smetar. Så inte vilade han på sina lagrar numera. Han räknade upp en sex stycken uppdrag som var och ett nog kan anses vare en kvalificerad uppgift för oss vanliga dödliga.

Mötet avhandlades på sedvanligt sätt och leddes av den gamla ordföranderäven Birgitta, tryggt och bestämt.

Musikleken 5 februari – hos Bo Högstedt

Det viktiga först: Bosse är en utmärkt värd. Vi bjöds en härlig kvällsvard eller är kanske undfägnad ett bättre ord för vad som kom oss till livs. I vilket fall var detta starten på vilket som kom att avslutas med ett crescendo i form av själva tävlingen – Musikleken.

Om tävlingen kan man säga mycket. T.ex uppfann vi att man kan utnyttja sin mobiltelefon för att svara på vissa frågor. Ringa en vän? Nej bättre upp! Moderna telefoner har numera funktioner som identifierar musik. Bara att spela in ett stycke av låten och vänta på svaret. Lätt som en plätt.

Lätt som en plätt var däremot inte frågorna i övrigt eller så är vi tävlingshugriga deltagare inte tillräckligt musikfähiga. Vi var rätt kass ärligt talat.

Men icke för ty hade vi roligt. Bosse kreerade en låttext på Gubben Noak som får avsluta denna resumé:

Vår förening, har som mening

kamp mot alkohol.

Ren förtjusning, sann berusning

utan alkohol,

Men i februari, ett break i kampen tar vi,

i Musiklek, sången skallar,

(med) skrål vi når vårt mål.

Alkoholpolitik 29 januari – med Robert Damberg

Robert berättade om alkoholpolitiken ur ett EU-perspektiv och utgick från att vi kunde grundläggande fakta i alkoholfrågan.

För EU är alkoholen en betydande inkomstkälla. T.ex. svarar europa för 60% av världens vinproduktion. 1992 var 650 tusen sysselsatta inom industrin för att producera medan 2.500 tusen var sysselsatta med distribution av alkohol. Europa leder konsumtionsligan av alkohol. Arab-världen ligger lägst. Allt är dock inte statiskt. Frankrike har tex på 35 år minskat sin per capita konsumtion av alkohol från ca 30 liter per innevånare över 15 år till ca 14 liter.

Inom Eu dog ca 600 tusen personer av alkoholskador år 2002. 40 tusen dog i trafiken av alkoholrelaterade problem. 63 tusen unga dör årligen av alkoholen och det finns ca 2 miljoner barn till missbrukare.

Robert definierade gruppen Bad Guys. Det var lobbygrupper i Bryssel som lobbade för alkoholen. Det var The Amsteredam Group, Brewers of Europe och Spirits of Europe. Alkoholindustrin är en branch i kris. Men lobby industrin basunerar ut att missbruket bara rör en liten grupp av individer, att alkohoen är bra för hjärtat, att industrin måste få tillåtas att självreglera sig samt att industrin gärna samarbetar med ”goda” organisationer.

Gruppen Good Guys var för oss mera välkänd. Där fanns UNF och IOGT-NTO med studieförbundet NBV. Vidare Actis som är Noriges motsvarighet till SLAN. Eurocare och Active räknade Robert också in i gruppen goda. Det gruppen goda arbetar med är: Påverkan, möten, producerar underlag, skriver artiklar, seminarier samt utställningar. Medan de onda har ca 400 professionella lobbyister så får de goda förlita sig på 10-talet idealister. Vårt anseende är dock många gånger högre än alkohollobbyns.

Markos Kypriano är kommissionär med alkoholfrågan på sitt bord. Han har gjort sig känd som en klok man i våra kretsar. Tex har han uttalat att han vill skydda ungdomar från missbrukets gissel och uttalat att den 16 års gräns som allmänt tillämpas runt om i europa är för låg.

Under det svenska ordförandeskapet togs initiativ till alkoholstrategin. Ett riktigt bra förslag till strategi togs fram enligt Robert. Detta förslag mötte dock en massiv motkampanj från alkohollobbyn. Kypriano lär ha uttalat att han aldrig tidigare varit med om en så massiv lobby kampanj i en enskild fråga. Föga förvånande var kampanjen framgångsrik. Strategin som klubbades var riktigt urvattnad men nu finns ändå en strategi.

Robert visade en jämförande studie över några olika länder i europa. 1950 hade några forskare jämfört och poängsatt några länder med utgångspunkr ifrån hur effektiv alkoholpolitik landet hade. De nordiska länderna låg i topp. Max 20 poäng stod på spel per land och Sverige toppade på 17,5. Sämst var Spannien med 0 poäng. 50 år senare gjordes en uppföljning som visade att europa i allmänhet rest sig. Sämst var nu Österrike med 6 poäng. En siffra som 1950 skulle placerat Österrike högt. Norden, med Sverige och Finland hade gått motsatt väg och tappat. Sverige från 17,5 till 16,5 vilket innebar att Norge nu toppade ligan med sina 17 poäng. Samma som 1950.

Vad står nu på agendan för Europa och alkoholen? Det är fortsatt arbete med alkoholstrategin. Vidare har man tillsat ett Alcohol and Health Forum. I en av dess arbetsgrupper kunde vi glädas åt att Robert Damberg nu sitter och tampas med flera av alkohollobbyns företrädare. Minimiskatter diskuteras liksom en tam diskussion om sänkta införselkvoter.

Minimiskatterna har hamnat i limbo eftersom Frankrike inte tillåter att skatt på vin införs i Frankrike. Detta har fått till följd att Tyskland och Tjeckien vägrar att diskutera justerade minimiskatter på öl och sprit.

ARtikel 152 i fördraget handlar om folkhälsa. Paragrafen tillåter länder att använda folkhälsoskäl i tex reklam och skattefrågor. Frankrike använde argumentet i samband med fotbolls VM när man vägrade en av sponsorerna för evenemanget att annonsera. Målet gick till domstol och Frankrike vann med hjälp av folkhälsoargumentet.

Den nya konstitutionen nämner alkoholen. Det är första gången som alkoholen fått ett sådant omnämnande. Frågorna hopar sig ändå: Räcker den urvattnade alkoholstrategin? Orkar Sverige hålla ut och emot. Kan vi få Eu att närma sig vedertagen forskning på alkoholens område? Vi goda krafter upprepar tålmodigt: Alcohol is no ordinary commodity. Ja vi som sitter runt bordet och lyssnar på Robert vet det men vet alkoholindustrin eller Frankrikes vinbönder om det?

Häng i!! Om så lite som 50 år vet vi svaret.

Vi tackade Robert Damberg genom att överlämna en miljonlott. Det är roligt att lyssna till pålästa företrädare för vår rörelse.

Föreningsmöte 22 januari

Julgransplundring 15 januari

Traditionell start på året med en småmysig plundring. Välbesökt, välsmakande, väl genomfört, väldigt roligt.

Tips till tävlande i nästa årets närmast grisen tävlingen: Rita en svans som är så lång att den vid någon av sina delar passerar grisens rumpa!

Alla ni som missade detta evenemang – ni missade påsen. Mycket frukt – mandarin, russin, skumbanan etc.

Och så var det tävling. Som vanligt inte viktigast att delta utan att vinna. Och det gjorde vi. Hurra!

Tack Helena och Birgitta – snart är det jul igen.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00