Våra idéfrågor

IOGT-NTO har sedan 2002 koncentrerat sitt ideologiska arbete med alkohol- och narkotikafrågor inom tre verksamhetsområden.

  • alkohol- och narkotikapolitiskt arbete
  • förebyggande arbete
  • socialt arbete

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitiska arbete syftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete syftar till att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.

IOGT-NTO:s sociala arbete syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

I föreningen är vår avsikt att förmedla fakta om aktuell alkoholpolitik och IOGT-NTO- rörelsens övriga idéfrågor för att öka medlemmarnas kunskap och engagemang. Klicka här så kommer du att hitta många intressanta sidor som kan förse dig med senaste nytt inom alkoholområdet.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00